Vodnář BAENZY-filtr 0,5 kg 100-200 m3

615  cena s DPH

Dostupnost: 
Na objednávku
Katalogové číslo: 760450000 Kategorie:
 

Další informace

Výrobce

Popis

Vodnář Baenzy Filtr je biologický přípravek k naočkování biofiltrace směsí nitrifikačních bakterií pro jezírka. Rozmnožení nitrifikačních bakterií v novém jezírku, na začátku jara, po výpadu nebo odstávce je zásadní pro odbourání škodlivého amoniaku, správný koloběh biogenních látek a prevenci růstu řas. Charakteristika: Sypká, bílá až našedlá vodorozpustná látka Složení: Vybrané druhy nitrifikačních bakterií, nosič Působení: Dodává do vody v biologickém filtru vybrané druhy prospěšných mikroorganizmů, které oxidují amoniakální formu dusíku na dusičnany, prospěšné a potřebné pro vodní rostlinstvo. Zároveň tak předchází otravě ryb amoniakem a nárůstu některých druhů řas. Návod k použití: Vypněte filtraci a UV lampu, abyste zajistili pohodlnou kolonizaci prostředí a zamezili deaktivaci mikroorganizmů. Použijte vodu z jezera a v nádobě rozmíchejte část obsahu v poměru k celkovému obsahu vody v jezeru. Nalejte do biofiltru (biomolitan, lávové kameny, japonské rohože, apod.) pokud teplota přesahuje 10 stupňů. Filtraci uveďte do provozu po 3 hodinách od aplikace, UV lampu po dvou dnech. Bohatě provzdušňujte vodu, nitrifikační bakterie potřebují k správné funkci velké množství kyslíku. Optimální pH je 7-8,5. Skladování: Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na suchém místě mimo dosahu dětí. První pomoc: Vyvarujte se styku kůže s přípravkem. Po manipulaci si umyjte ruce. Při vniknutí do očí je důkladně vypláchněte, při potížích vyhledejte lékaře. Při vdechnutí může přípravek vyvolat podráždění dýchacích cest, při déle trvajících potížích vyhledejte lékaře. Objem jezírka: 100 – 200m3
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.