VODNÁŘ – SORBOLIT 5l

167  cena s DPH

Dostupnost: 
Skladem
Katalogové číslo: 761640005
 

Další informace

Výrobce

Popis

Výborné filtrační médium, snižuje ve vodě obsah jedovatého amoniaku a dusitanu, absorbuje znečišťující látky. Přírodní minerál s velkým povrchem, odstraňuje z vody nečistoty a váže na sebe sloučeniny dusíku, tím odebírá živiny potřebné pro bujení řas. Na porézním povrchu SORBOLITu jsou vhodné podmínky i pro anaerobní bakterie (přemění organické látky až na plynný dusík). Dekorační prvek pobřežní zóny.
Složení: Minerály hlinitokřemičitanové povahy
Návod k použití: SORBOLIT slouží jako absorpční médium, vysypte jej do poslední filtrační komory. Další velmi vhodná aplikace je vysypání pobřežních zón, kde na sebe váže nečistoty a slouží jako médium pro růst bakterií. Má schopnost odstraňovat sloučeniny dusíku po dobu 2-3 měsíců. Pro reaktivaci SORBOLITU jej properte v kbelíku s roztokem soli, vodu po vyprání nevylívat do jezírka!
TIP: Spolu se SORBOLITEM použijte bakterie řady BAENZY
Dávkování: Minimálně 1l/m3 vody
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít
Skladování: Skladujte na suchém místě.